load in/load out

Load in kan tidligst ske 3 timer før planlagt optræden. Load out sker altid umiddelbart efter endt optræden.
I tilfælde af større produktioner kan der laves særaftaler. Load in tider skal altid koordineres med den sceneansvarlige.

Gæstelister

Gæstelister bedes venligst være udfyldt senest een uge før Festugestart. Listerne skal indeholde info om antal samt navne på alle. Listen sendes til den backstageansvarlige.
Backstage-gæster er velkomne i backstageområdet i samme periode som de tilknyttede artister.
Backstage-gæster skal bære gyldigt armbånd, som udleveres til tourmanager ved ankomst.
Armbåndet gælder kun til backstage-området.

Omklædningsrum artister

Der er adgang til omklædningsrum 2 timer før optræden og exit 1 time efter.
Ankommer artister tidligere, og det endnu ikke er muligt at benytte omklædningsrum, henvises til vores VIP-område.

Presse i backstage-området

Der vil være presse i samme område som VIP og artiser. Dog vil presen have eget område og kunstnere vil have egen vogn.
Al kontakt imellem presse og artister vil ske igennem den backstage-ansvarlige.

Ansvarlige i backstage

Per Henriksen
Scene/backstage load in/out
+45 31314062

Per Henriksen
Scene/backstage load in/out
+45 31314062

Per Henriksen
Scene/backstage load in/out
+45 31314062

Per Stenberg
Sikkerheds ansvarlig
+45 40260740