TAK!

Et stort TAK til alle vores sponsorer! Uden jer var det ikke muligt!

Ønsker du at være med til at gøre Køge Festuge – Danmarks bedste gratis festival – endnu bedre? Kontakt os på renestylsvig@gmail.com for yderligere information.